Saab 900 16V turbocharger

  Saab 900 16V
  Engine: B202 KAT
  Capacity: 2000 ccm
  Power: 117 Kw – 160 HP
  Build: from Jan.1989

  ×

  ×

  ×

  ×